Personal som gör jobbet

Kan man se till att få den personal man behöver och se till att inte bara ha det bra på jobbet utan också ha personal som fixar jobbet som behöver bli utfört? Det kan ibland vara svårt att se till att man får det man behöver för att på det sättet kunna tillfredsställa allas behov. Men om man använder sig av rekrytering så kan man faktiskt lyckas med att få in det hela för alla som ställer krav på ett jobb. Jag anser att fler borde få till detta med relationer på jobbet och om man väljer personal som går ihop med dom som redan jobbar så kan man lyckas med det.