Metoder som fungerar

När det handlar om att göra något för alla andra och därigenom också få till en riktigt bra känsla så kanske någon säger att detta med lean production inte är så svårt eller att man kan se till att göra detta på ett bra sätt. Ja, det handlar om att man faktiskt kommer underfund med detta och därigenom också når fram till dom som annars inte klarar av detta med produktion i en industriell miljö. Ja, man kan verkligen se till att göra något för alla andra och därigenom också nå fram till dom som man annars lätt glömmer. Men om man inte vill så kan man se till att testa mer av det.